iSTANBUL ULASIM ve ALTYAPI PLATFORMU
ISTANBUL TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE PLATFORM
Ana Sayfa
Amacımız
Faaliyetler
Tüzük
Bize Ulaşın
Home
Goals
Activities
Stipulations
Contact info

AMAÇLARIMIZ...

a) Olimpiyat düzenlemeye aday, Istanbul'da ulaşım ve altyapı sorunlarına yönelik teknik çözümler, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak.


b) 21. Yüzyılda şekillenen yeni dünya içinde Avrasya coğrafyasında Istanbul'u metropol olarak merkezi bir konuma getirebilmek için öncelikli altyapı konularında çalışma yapmak.


c) Ulaşım ve altyapı alanında Istanbul'da öncü mesleki ve teknik örgütlenmeyi gerçekleştirmek; diğer benzeri yerel altyapı kuruluşlarıyla dayanışmayı sağlamak ve beraber çalışma platformunu yaratmak.


d) Ulaşım ve altyapı alanlarında çalışan özel sektör kuruluşlarını bir çatı altında toplayarak, üyelerinin birbirleriyle bilimsel ve teknik işbirliğini gerçekleştirmek, üyelerinin mesleki kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile ilişkilerini, işbirliğini daha düzenli, dengeli ve disiplinli bir biçimde sürdürmek


e) Istanbul'da gerçekleştirilmesi düşünülen ulaşım ve altyapı projelerini güvenilir, çevre ile uyumlu ve kamu yararına uygun biçimde gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak. Dernek üyelerinin kamu yönetimi ile arasında amacı doğrultusunda düzenli ve sağlıklı ilişliklerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini teşvik etmek.


f) Üyelerin ulaşım ve altyapı uygulamaları konularında saygınlığını, uzmanlığını ve öncü konumunu geliştirmek.


g) Ulaşım ve altyapı alanında etik kuralların, standartların ve sertifikasyon koşullarının geliştirilmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak.


h) Ulaşım ve altyapı alanında akademik ve endüstriyel araştırmaları teşvik etmek, ödüllendirmek.


i) Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yapmak.


j) Kamu ve özel sektörün dernek uygulamalarından yararlanmalarını sağlamak, talep eden kuruluşlara ve üyelerine eğitim hizmeti vermek ve verilmesini sağlamak.